7/1 Co děláme o přestávkách

Na chodbách naší školy máme fotbálek a ping pong, který hrát.  O přestávce můžeme navštěvovat
 
knihovnu a počítačovou učebnu.  K odpočinku využíváme lavičky na chodbách, kde si povídáme nebo 
 
využíváme wifi signál.