7/5 Reprezentujeme svou školu

Naše škola se pravidelně účastní na různých sportovních a vědeckých akcích, získala značku Škola vítána.
 
Pomáháme s pořádáním festivalu „Žijeme spolu“ v domově Mladá. Žákyně 2. Stupně se zúčastnily florbalového 
 
turnaje a umístily se na 4. místě.