Výjezdní zasedání - RADVANICE   23.-25.11

Dětské Zastupitelstvo vyrazilo na zasedání do Radvanic - okres Trutnov. 
 
1.den
Ráno jsme vyrazili vlakem do Trutnova. Do Radvanic jsme jeli vlakem hodinu a půl a autobusem 20 min.Odpoledne jsme pracovali na projektu "ŠKOLA ZA PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA".Četli jsme zápisy z dobové knihy a vypisovali to nejdůležitější. Po dobré večeři jsme byli na krátké procházce venku. Napadlo něco málo sněhu, a začali jsme se koulovat, jelikož je pravděpodobné že v Milovicích asi moc sněhu nebude. Večer po procházce jsme vyráběli přáníčka pro sponzory.
 
2. den
Po vydatné snídani jsme navštívili zdejší školu. Ve škole na nás čekal pan ředitel a deseti členné zastupitelstvo této školy.Předali jsme si mezi sebou zkušenosti a zážitky. Informovali jsme je, že se mohou zapojit do projektu v extratřídě, a vytvářet vlastní projekty. Předali jsme jim naše zkušenosti z minulého roku a ukázali naše webové stránky. Byli moc hodní a provedli nás po jejich škole. Po obědě jsme pracovali na získání titulu ŠKOLA PRO DEMOKRACII. Vypracovávali jsme listy a hledali fotografie. Večer jsme kreslili piktogramy kterými jsme znázorňovali školní řád.
 
3.den
Po snídani jsme si sbalili věci a kolem 9 hodiny jsme odjížděli.  Do Milovic jsme dorazili kolem 13 hodiny. Myslím, že jsme si to všichni užili a kdo tvrdí že ne, tak alespoň nemusel do školy :)