7/3 Ve škole nás to baví

Na naší škole je možné navštěvovat různé zájmové kroužky. Například fotokroužek, pěvecký kroužek,
 
seminář z matematiky, šperkohraní, tvůrčí psaní, dramatický kroužek, turistický kroužek, barvohraní, žákovská 
 
firma, keramika, badminton, školní tenis – ping pong, divadélka, výroba www stránek, hudební kroužek, chytré 
 
hlavičky, hraní s elektronikou  nebo cvičení z českého jazyka. V odpoledních hodinách také funguje školní klub 
 
pro žáky naší školy.