7/2 Organizujeme školní akce

Pořádáme různé akce pro naše spolužáky i občany našeho města.  Příkladem může být „ Slet čarodějnic“.
 
Vyrobili jsme plakát a jeden z nás akci moderoval.