Škola pro demokracii

V tomto projektu jde o to ukázat, že naše škola nám dává možnost spolupodílet se na chodu a dění na naší škole. A my víme, že je o nás slyšet, tak proč to nezkusit? :)

Abychom získali certifikát - Škola pro demokracii, musíme podrobit naši školu tzv. mapování v osmi oblastí:

1. Dokumenty školy

2. Nástroje komunikace

3. Práce s pravidly

4. Práce se třídou

5. Učení a hodnocení

6. Žákovská samospráva

7. Naše škola

8. Škola v obci