6/5 Jak propagujeme činnost naše ŽP

Činnost našeho dětského zastupitelstva propagujeme na webových stránkách dětského zastupitelstva, i na webových stránkách školy. O akcích informujeme prostřednictvím školního rozhlasu. Ve školním časopise jsou pravidelně publikovány články z průběhu
našich akcí. Naše společné projekty jsou na závěr prezentovány v prostorách auly radnice našeho města před spolužáky, učiteli, rodiči i širokou veřejností.

https://cms.detske-zastupitelstvo-milovice.webnode.cz/skola-pro-demokracii/