6/9 Jak náš parlament komunikuje

Na naší škole máme každé pondělí hodinu OSV, v rámci které pravidelně informujeme naše spolužáky o činnosti DZ. Také se pravidelně setkáváme s paní ředitelkou naší školy paní Mgr. Ladou Flachsovou, se kterou máme možnost diskutovat na aktuální školní témata. Dvakrát do roka se naši zástupci účastní provozních porad, na kterých informujeme učitele o naší činnosti.