6/1 Žákovská samopráva ve školních dokumentech

Ve vzdělávacím programu naší školy " Škola pro život" je uvedeno, že žáci se spolupodílí na chodu a tvorbě zdravého a příjemného klima ve škole.

Píše se v něm: "
Založili jsme Dětské zastupitelstvo, které je poradním orgánem města Milovice. Kromě spolupráce s vedením školy, kdy zastupitelé předávají informace žákům a naopak, jsou mezičlánkem ve spolupráci se zřizovatelem. Účastní se zasedání zastupitelů města, kde mohou přednést své požadavky.