8/3 Naše škola je otevřená veřenosti

Naše škola umožňuje veřejnosti pronájem jejich prostor - tělocvičny a učeben (například pro autoškolu). Škola a také naše dětské zastupitelstvo pořádá akce pro veřejnost. Za jednu z nejúspěšnějších považujeme Čarodějnický slet.

Dětské zastupitelstvo připravuje a pořádá akce veřejně prospěšné pro naše město s účastí nebo podporou města Milovice - zde bychom mohli zmínit projekty "Kam zmizeli Geigerovi?" a projekt " Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá"

Důkaz:

https://kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz/

https://cms.detske-zastupitelstvo-milovice.webnode.cz/projekty-v-ramci-extra-tridy/historii-je-treba-znat-aneb-pamatky-zanikle-obce-mlada/