8/2 Setkání školské rady

Na začátku školního roku jsme představili Školské radě náš úspěšný projekt "Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá"

Já Lukáš Procházka potvrzuji, že jsem byl jedním z těch, kdo na projektu pracoval a reprezentoval s ním naše dětské zastupitelstvo před Školskou radou.