5/2 Sami hodnotíme své výkony

 

Sami hodnotíme své výkony - V některých předmětech máme možnost zhodnotit, jak jsme se třeba zlepšili nebo naopak, kde máme rezervy. Vyplňujeme hodnotící listy v rámci daného předmětu. Také je pravidlem, že na konci čtvrtletí vyplňujeme sebehodnocení do žákovské knížky.