4/4 Co děláme ve třídách pravidelně

Každá třída má každé pondělí první hodinu věnovanou svým třídnickým záležitostem. V rámci nich se bavíme o vztazích ve třídě, řešíme problémy a starosti jednotlivých spolužáků. Plánujeme společné aktivity jako návštěva kulturních akcí a třídní výlety. Náš
zástupce v zastupitelstvu nás informuje o činnosti DZ a dění na škole.