4/1 Co děláme ve třídách

V rámci třídnických hodin se pravidelně setkáváme každé pondělí. Diskutujeme o problémech naší třídy, snažíme se hledat řešení nebo plánujeme třídní akce. Naši zástupci v školním parlamentu nás pravidelně informují o dění na škole a o jejich činnosti. Pro zlepšení vztahů ve třídě hrajeme různé hry.

www.9c-1.webnode.cz