3/4 Pravidla ve všech třídách

S pravidly ve třídě pravidelně pracujeme a snažíme se je dodržovat. Pokud je někdo porušuje, spolužáci
 
upozorní. Pokud je potřeba nějaké pravidlo změnit či vypustit, domluvíme se spolužáky a třídním učitelem, vše 
 
prodiskutujeme v rámci OSV a pravidla