2/4 Propagujeme svoje úspěchy

Pro propagaci svých úspěchů jsme založili své webové stránky, kde plně popisujeme projekty a naše úspěchy. Také zveřejňujeme své projekty v rámci extra třídy. O tom, co se nám povedlo, píší zprávy do školního časopisu redaktoři naší Tužky a občas vyjde článek i v místním tisku Milovické Echo.

S úspěšnými projekty také soutěžíme, kdy získáváme velmi dobré ocenění do třetího místa v rámci republiky.

https://www.zsmilovice.cz/zakladni-skola-2/pro-zaky/skolni-akce/