2/2 Jak naše škola zjišťuje naše názory

Naše názory zajímají naše pedagogy. Vedou s námi pravidelné diskuse na třídnických hodinách. Co si myslíme, můžeme vyjádřit i v anketách nebo ve schránce důvěry. Na třídnických hodinách má každá třída možnost své názory říct svému dětskému zastupiteli a ten toto poté probere na jednání DZ a také s vedením školy.