2/1 Jak vyjadřujeme své názory

Ve škole se můžeme vyjadřovat pomocí školního rozhlasu, nástěnky, školníhočasopisu Tužka a žákovského parlamentu. Například v Tužce je rubrika názory žáků, kde vyplňujeme různé ankety, dotazníky. Dále se můžeme vyjadřovat také na webových a facebookových stránkách školy a také na třídnických hodinách - OSV.