1/3 Víme, jak můžeme vyjádřit náš názor

K dění ve škole se můžeme vyjadřovat i jinak než jen tak, jak je uvedeno v Dokumentech školy.
Napadají nás hned tři další možnosti.


1. Můžeme hlasovat a vyjadřovat se k problémům nawebových stránkách našeho dětského zastupitelstva - viz. úvodní stránka.

2. Ve školním časopise Tužka existuje rubrika Názory žáků - i zde můžeme psát své postřehy, připomínky.

Také zde je často formou ankety zjišťováno, co si o tom my žáci myslíme.

Tužka 2.14-15.pdf

3. Na nástěnce školy věnované dětskému zastupitelstvu

20151008_143130.jpg