1/2 Co říká náš školní řád

Ve školním řádu našíškoly, který je vyvěšen ve vchodu do budovy, nachází se na webových stránkách,
se píše že:

"Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na
ředitele školy. Ten je povinen se stanovisky a vyjádřením samosprávných orgánů zabývat."

"Žáci mají možnost využít ke svým vyjádřením schránku důvěry."