Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá

Historii je třeba znát, aneb památky zaniklé obce Mladá Jsme žáky Základní školy T. G. Masaryka Milovice a rádi bychom pokračovali v tom, co už započali naši starší spolužáci, tedy v objevování a připomínání historie našeho města Milovice. Jsme co do průměrného věku obyvatel jedním z nejmladších měst ČR. Bydlíme ve městě, kde až do roku 1991 byli přítomni sovětští vojáci. Dnes se do prázdných domů stěhují mladí lidé pocházející z různých míst České republiky a mnohdy nemají o historii našeho města ani ponětí. Celkově nám všem chybí vztah k našemu mladému městu. To právě chceme našim projektem změnit, přijmout naše spolužáky, jejich rodiče a vůbec obyvatelé města, aby jim osud Milovic nebyl lhostejný. Dnes Milovice tvoří čtyři kdysi samostatné vesnice, jednou z nich je i část Mladá, která získala pojmenování právě po zaniklé vsi. Kdysi v této vesnici stál kostel, tvrz. Na počátku 20. století, ještě v době Rakouska – Uherska si ale tuto obec vybrali pro zřízení vojenského cvičiště. Kostel, tvrz, celá vesnice byla srovnána se zemí. Vnitřní zařízení kostela bylo převezeno do sousední vesnice Milovice. Obec Mladá tak po celé 20. století sloužila vojenským účelům, vystřídaly se zde armády Rakouska- Uherska, Československé republiky, Wehrmachtu, Sovětské armády. Kdo z nás ví, kde se nacházelo centrum této vesnice, kde stál kostel na Mladé, či tvrz? V našem projektu se chceme na toto zaměřit, zjistit díky archívům všechny dostupné informace. Nechat zhotovit modely významných budov obce Mladá. Ze zjištěných informací sestavit informační letáčky a na místě, kde budovy stávaly, nechat instalovat velké informační tabule.

Od Nadačního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdrželi 30 000 Kč.
Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.